Arròs Montsià utilitza les seves clofolles d'arròs per substituir el plàstic